Hiển thị tất cả 6 kết quả

Cửa Sổ Mở Trượt

CỬA SỔ MỞ TRƯỢT 4 CÁNH

1.750.000

Cửa sổ mở trượt 4 cánh được thiết kế để có thể lắp đặt tại bất cứ vị trí nào trong căn phòng. Cửa sổ mở trượt chịu được độ rung, chịu nén và chịu lực va đập tác động từ bên ngoài tốt. Khi đóng mở cửa không ảnh hưởng đến không gian và diện tích sử dụng của căn phòng.

Cửa Sổ Mở Trượt

CỬA SỔ MỞ TRƯỢT 3 CÁNH

1.750.000

Cửa sổ mở trượt được thiết kế để có thể lắp đặt tại bất cứ vị trí nào trong căn phòng. Cửa chịu được độ rung, chịu được độ nén và chịu lực va đập tác động từ bên ngoài tốt. Khi đóng mở cửa không ảnh hưởng đến không gian và diện tích sử dụng của căn phòng.

Cửa Sổ Mở Trượt

CỬA SỔ MỞ TRƯỢT 2 CÁNH

1.800.000

Cửa sổ mở trượt 2 cánh được thiết kế để có thể lắp đặt tại bất cứ vị trí nào trong căn phòng. Cửa sổ mở trượt chịu được độ rung, chịu nén và chịu lực va đập tác động từ bên ngoài tốt. Khi đóng mở không ảnh hưởng đến không gian và diện tích sử dụng của căn phòng.

Cửa Sổ Mở Quay

CỬA SỔ MỞ QUAY 4 CÁNH

2.200.000

Cửa sổ mở quay 4 cánh nhôm Xingfa định vị được vị trí góc mở (góc mở tối đa 90 độ). Có thể mở hé nhỏ lấy thoáng không khí hay mở rộng lớn tối đa theo nhu cầu sử dụng. Sử dụng thanh nhôm Xingfa nhập khẩu hệ 55, lấy được tối đa độ thông thoáng & ánh sáng.

Cửa Sổ Mở Quay

CỬA SỔ MỞ QUAY 2 CÁNH

1.800.000

Cửa sổ mở quay 2 cánh nhôm Xingfa định vị được vị trí góc mở (góc mở tối đa 90 độ). Có thể mở hé nhỏ lấy thoáng không khí hay mở rộng lớn tối đa theo nhu cầu sử dụng. Sử dụng thanh nhôm Xingfa nhập khẩu hệ 55, lấy được tối đa độ thông thoáng & ánh sáng.

Cửa Sổ Mở Quay

CỬA SỔ MỞ QUAY 1 CÁNH

1.800.000

Cửa sổ mở quay 1 cánh nhôm Xingfa định vị được vị trí góc mở (góc mở tối đa 90 độ). Có thể mở hé nhỏ lấy thoáng không khí hay mở rộng lớn tối đa theo nhu cầu sử dụng. Sử dụng thanh nhôm Xingfa nhập khẩu hệ 55, lấy được tối đa độ thông thoáng & ánh sáng.